english

řídící orgány

 

SPRÁVNÍ RADA

Předseda

PhDr. Tomáš Vrba

Místopředseda

Bessel Kok

Členové

Robert Palmer
prof. Ing.Michal Mejstřík, CSc
Ing. Pavla Petrová
Mgr. Albert Kubišta


DOZORČÍ RADA

Předseda

JUDr. Lenka Deverová

Členové

Ing. Josef Hanuška

Divadlo Archa

Na Poříčí 26, 110 00, Praha 1
telefon: +420 221 716 111
e-mail: archa@divadloarcha.cz

Pokladna

telefon: +420 221 716 333
pokladna@divadloarcha.cz

Otevírací doba

pondělí - pátek | 10 - 18
a vždy 2 hodiny před začátkem představení
Divadlo Archa je podporováno grantem Hlavního města Prahy ve výši 20.000.000 Kč

Divadlo Archa je podporováno grantem Hlavního města Prahy ve výši 20.000.000 Kč