english

sponzoring

 

Divadlo Archa je unikátním prostorem otevřeným pro nejrůznější, mnohdy nečekaná setkání. Jejich smyslem je zkoumat možnosti umění, poskytnout prostor neotřelým nápadům a různými cestami postihovat aktuální společenské dění. Divadlo Archa přináší každý rok téměř 200 inspirativních představení a projekty pro více než 40 000 diváků.

Vlastní příjmy Divadla Archa včetně výnosů z prodeje vstupenek činí 37 % z celkového rozpočtu, grant Hlavního města Prahy pokrývá dalších 40 % rozpočtu divadla. Na to, aby Divadlo Archa mohlo rozvíjet a vytvářet divadelní a společenské aktivity, naplňovat své poslání a přinášet společensky potřebné impulsy, potřebuje Divadlo Archa každý rok získat od dárců, donorů a sponzorů nejméně 11,5 milionu Kč.

Vstupte do rodiny partnerů a sponzorů Divadla Archa. Umožníte nám tak nadále přinášet vysoce kvalitní a inspirativní kulturní zážitky. Podpořit můžete i  naše vzdělávací aktivity, diskuse na aktuální společenská témata, představení zahraničních souborů a umělců či naše sociálně – divadelní projekty.

Různé možnosti spolupráce:
Generální partner Divadla Archa
Hlavní partner Divadla Archa
Partner festivalu AKCENT (každoročně, listopad)
Partner série zahraničních představení (kupříkladu Vlámská sezona apod.)
Partner koncertu
Partner diskusí
Partner konkrétní produkce Divadla Archa
Partner Archa.labu
Korporátní člen Archa Klubu

Pro více informací o možnostech sponzorské nebo dárcovské podpory a výhodách spolupráce s Divadlem Archa kontaktujte prosím: Jan Veselý — jan.vesely(at)archatheatre.cz — +420 221 716 109


 

Divadlo Archa

Na Poříčí 26, 110 00, Praha 1
telefon: +420 221 716 111
e-mail: archa@divadloarcha.cz

Pokladna

telefon: +420 221 716 333
pokladna@divadloarcha.cz

Otevírací doba

pondělí - pátek | 10 - 18
a vždy 2 hodiny před začátkem představení
Divadlo Archa je podporováno grantem Hlavního města Prahy ve výši 20.000.000 Kč

Divadlo Archa je podporováno grantem Hlavního města Prahy ve výši 20.000.000 Kč